Project Description

Şirketler için iş psikolojisi danışmanlığı

Şirket, organizasyon ve her türlü iş ortamındaki çalışanların talep ve istekleri doğrultusunda gerek bire bir, gerek küçük gruplar ve gerekse toplu halde her türlü hizmet/terapi şekillerini verilebilir.

Çalışmalar konu ve içeriğine göre belli bir zaman diliminde yapılmaktadır. Tüm çalışanlara; memnuniyet ölçümleri, iş tatmini, özel-iş hayatı denge ve düzeni, ve her türlü psikolojik bazlı testler ve anket çalışmaları uygulamaları sunulabilir. Bu test ve anketlerin istatiksel analiz ve değerlendirmeleri çıkartılıp çalışanlara ve yönetim kuruluna sunulup gerekli değişikliklerini en iyi şekilde tüm iş ortamında uygulanması sağlanabilir.

Aynı zamanda, isteğe bağlı olarak belli başlı konularda tüm çalışanlara yönelik eğitim hizmetleri de sunulabilir. Bütün bunlara ek olarak, şirket içinde belli konularda küçük oryantasyon çalışmalarını da isteğe bağlı olarak verilebilir. İş yerleri ile gerektiğinde özel anlaşmalar yapılarak belli dönemler içinde hizmetlerimizin tekrar kontrolü veya uygulanması mümkündür ve hatta isteğe bağlı olarak terapi ve danışmanlık hizmet anlaşmaları uzun vadede de yapılabilmektedir. Diğer bir deyişle, şirketlerin kendi bünyelerine bağlı iş psikoloğu talebinde bulunma şansları da vardır.

Sunduğumuz “İş Psikoloğu” hizmetinin, iş yerlerine faydaları:

  • Çalışanların arasındaki ilişki bağının güçlenmesi üretimi olumlu etkiler.
  • Daha rahat ve sakin bir iş ortamı üretimi olumlu etkiler.
  • Çalışanların morallerinin yükselmesi ve buna bağlı olarak iş motivasyon ve performanslarında yükselme
  • Daha karlı bir iş ortamı
  • Bireylerin iş/rol kalitesinin artması
  • Doğru iş/zaman dilimlerinin belirlenip, eskilerinin düzeltilmesi
  • İnsan ilişkilerinin düzeltilip daha sağlıklı hale getirilebilmesi üretimi olumlu etkiler.
  • İş tatmininde artış
  • İş stresinde azalma
  • Genel huzur

Diğer Yazılarımız