Çalışma Saatleri: 09:30 - 19:00

Aile ve Çift Terapisi

Aile ve Çift Terapisi

 

İnsan yaşamındaki en önemli sosyal olay olan evlenme ve bunun sonucu kurulan aile kurumu, psikolojik olarak ta insan hayatı için önemli bir olgudur. Mutlu ve huzurlu bir aile ortamı, diğer tüm sorunların çözümü için başlıca gereklilik olabilir.

Aile bireyleri arasındaki ilişkiler her zaman dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmeyebilir, ilişkilerde ya da sorumlulukların yerine getirilmesinde zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Eşler arasında veya ebeveynlerle çocuklar arasında olabileceği gibi, aile üyeleri ile yakın ya da uzak sosyal çevre arasında anlaşmazlıklar ya da çatışmalar çıkabilir.

Kimi zaman aile üyelerinden birinin yaşadığı bir sorun ailenin diğer üyelerini de doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkiler. Fiziksel hastalıklar, bağımlılık sorunları, eğitim, kariyer, iş ve sosyal yaşamdaki sorunlar gibi sorunlar nedeniyle yaşam dengesi ve uyumu bozulan birey, kendine özgü prensiplere göre işleyen bir organizasyon olan aile sisteminde, koşulsuz bir şekilde dengenin, uyumun ve aile sağlığının bozulmasına neden olur. Aile, sadece sosyal, ekonomik ve kültürel bir organizasyon olarak değil, doğal bir organizasyon olarak bu uyumu ve dengeyi tekrar kurmak, geliştirmek ve bütünlüğünü korumak ihtiyacındadır.

Terapide gizlilik esastır. Diğer bir deyişle terapist aile üyelerinden biri ile yapacağı görüşmeyi o üyenin izni olmadıkça diğerleri ile paylaşamaz.

Aile içi sorunlar, aile terapisi ile çözülür.

Aile Terapisi; aileyi oluşturan bireyler ile yapılan terapi şeklidir. Aile terapisinde bireyler, aile içinde yaşanan bir problemi kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken terapist fertlerden her birinin;

  1. Diğerlerini saygı ile dinlemesini
  2. Herkesin bakış açısını da görmesini, anlamasını ve empatik olmasını
  3. Soruna odaklı olmasını ve diğer aile bireylerine karşı her türlü duygu ve düşüncelerini açıkça ifade etmesini
  4. Kabullenme sürecini
  5. Üyelerin birbirlerinden beklentilerini dile getirmesine yardımcı olur.