Sağlık Koçluğu Nedir?

Sağlıkla veya sağlıklı yaşam ile ilgili sorunlar, sıkıntılar yaşayan kişilere ve/ya kişi yakınlarına yapılan bir danışmanlık programıdır. Sağlık Koçluğu, kişilerin hastalık veya sağlıkla ilgili sorunları yerine yaşamlarına pozitif odaklanmalarını, hastalıklarıyla en iyi şekilde yüzleşip üstesinden gelmelerini, hayatlarındaki amaç ve hedeflerine en etkin şekilde yönelmelerini ve endişe, korku gibi iç engelleri aşmalarını hedef alır. Sağlık Koçu, sağlık sorunları olan kişilerin aile ve yakınlarına destek vermek ve sağlıkla ilgili sorun/sıkıntı yaşayan kişiyi en iyi şekilde motive etmelerini sağlamak için çalışır.

Sağlık koçluğu kişinin “Zihin ve Beden” arasındaki dengeyi kurup fiziksel-duygusal ve düşünsel çatışmalarını en aza indirmesini amaçlar, pozitif bakış açısını sürekli olarak korumaları için destek verir.

Sağlık Koçluğundan Kimler yaralanabilir?

Önemli – ağır bir hastalık yaşayanlar.

Sağlıkları ile ilgili negatif düşüncelere kapılanlar.

Duygusal açıdan kriz yaşayanlar.

Sağlık sorunları yaşamalarına rağmen, hayatlarının akışını sürdürmek isteyenler.

Dengeli beslenme, spor ve yaşam alışkanlıkları kazanmak isteyenler.

Hasta – sağlık sorunu yaşayan kişilerin yakınları.

Zihin ve beden dengesini en iyi şekilde kurmak isteyenler.

Sağlık Koçluğu Ne Kazandırır?

Endişe, korku, stres gibi iç engellerin aşılmasına yardımcı olur.

Yaşam kalitesini ve tatminini arttırır.

Negatif düşünceler ile baş etmeye yardımcı olur.

Kişilerin hayatlarında motivasyon ve performans artışı sağlar.

Hastalık psikolojisinden uzaklaştırıp huzurlu hayat ile kucaklaştırır.

Düzenli, pozitif bir yaşam dengesi kurdurur.

Kişilerin değerler ve inançları ile bütünleştirir.