Pandemi süreci gerek bireyleri, gerekse aile ve çocukları derinden etkiledi ve etkilemeye devam ediyor.

Pandemi ile gelen yeni yaşam tarzı bizleri zorluyor. Yeni sisteme adapte olmaya çalışmak hiç kimse için kolay olmuyor.

Eski alışkanlıklarımızı değiştirmek ve kendimizi bu yeni dünyaya uyumlamak zaman alacak.

Tüm dünyada yaşanılan pandemi sürecinde yeni korkular, kaygılar ve zorluklar hayatımıza girdi.

  • Hastalık ve ölüm korkusu
  • Aşırı temizlik
  • Aynı çatı altında sürekli bir arada olmak
  • Aynı mekanın hem ofis, hem okul, hem ev haline gelmesi
  • İş hayatı ile ilgili belirsizlikler
  • Çocukların online yaşam ile artan bilgisayar ve teknoloji bağımlılıkları
  • Hareketsizlik ve beraberinde gelen sağlık ve kilo sorunları
  • Enerjiyi dışarı atamamaktan kaynaklı agresyon ve öfke patlamaları
  • Gelecek korkusu ve beraberinde getirdiği belirsizliklerle baş edememek

Bu zorluklar ile başa çıkmakta ‘Post Korona’ terapi ve danışmanlık desteği almak hayatınızı kolaylaştırır.

Yalnız değilsiniz.

Empatia Psikoterapi Merkezi olarak gerek ‘çevirim içi’ gerek yüz yüze sizlerleyiz.

Hayatınızı kolaylaştırmak üzere buradayız.