Empatia Psikoterapi Merkezi, NLP “Trainers Trainee” sertifikasını Phillip Holt’ dan almıştır.

NLP Nedir?

Nörolinguistik Programlama (NLP), yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirme üzerine yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci Dr. Richard Bandler tarafından olağanüstü başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüzde terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir.

Kişisel yetenek ve becerilerin açığa çıkarılıp pekiştirilmesinde kullanılan NLP, duygu, düşünce ve davranış kalıplarını bilinçli hale getirip hedef odaklı ve yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntemler sunar.

NLP’nin altyapısını, insanların çevrelerini nasıl algılayıp ne şekilde tepki gösterdikleri, nasıl iletişim kurdukları ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar oluşturur.

NLP araştırmaları sonucunda geliştirilen bilgi teknik ve yöntemler, insanlar arasındaki iletişimi pekiştirmede kullanıldığı gibi, hedef ve çözüm bulma süreçlerinde de yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Temel NLP Varsayımları

NLP araçlarıyla çalışanlar, bir takım ilkeleri baştan doğru kabul ederler (varsayarlar). Bu varsayımlar tartışılmaz, evrensel gerçekler, ya da kesin doğrular değildir. Amaç, etkin iletişim, gelişim ve değişim süreçlerine uygun bir zemin sağlayan bu varsayımların doğruluğundan yola çıkarak, dünyayı algılama, yorumlama ve davranış biçimi seçeneklerimizdeki gelişimi sağlamaktır.

NLP = Neuro Linguistic Programming

Neuro ile insanların görme, işitme, hissetme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

Linguistic ile yaşam deneyimlerinin dil vasıtası ile kodlanması, dilin deneyim edinme ve değişim süreçlerindeki etkisi vurgulanır.

Programming ile arzu edilen değişiklikleri gerçekleştirmek üzere, duygu, düşünce ve davranışlarımız üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

NLP Ne Kazandırır?

İçinizdeki gücü ortaya çıkaracaksınız.

“İhtiyacınız olan tüm kaynaklar içinizde”

Yeteneklerinizi keşfedeceksiniz.

“İçinizdeki yeteneği bulmanın yolu deneme cesaretini göstermekten geçer.”

Kendinizi daha iyi tanıyacak ve yöneteceksiniz.

“Erdem kendini bilmekle başlar.”

Zamanınızı etkili kullanacaksınız.

“Basit insan zamanı nasıl öldüreceğini, akıllı insan onu nasıl kazanacağını düşünür.”

Başarınızı sürekli kılacaksınız.

“Taşı delen damlaların kuvveti değil sürekliliğidir.”

Usta birer iletişimci olacaksınız.

“Anlattıklarınız karşınızdakinin anladığı kadardır.”

Özgüven kazanacaksınız.

“Dünyanın merkezi sizin bulunduğunuz yer.”

Daha hızlı ve daha doğru kararlar vereceksiniz.

“Denizin kenarında durarak ve suya bakarak denizi aşamazsınız.”

Yaratıcılığınızı geliştireceksiniz.

“Yaratıcılık neden olmasın diye sormakla başlar.”

İstemediğiniz alışkanlıklarınızdan kurtulacaksınız.

“Alışkanlık sırf bizim uysallığımız yüzünden kudret kazanmıştır.”

Zihinsel sınırlarınızdan ve engellerinizden kurtulacaksınız.

“Bir kişi yapmışsa, herkes yapabilir.”

Hedeflerinize odaklanacak ve içinizdeki tutkuyu keşfedeceksiniz.

“Başarısızlık yoktur, sadece sonuçlar vardır.”