Empatia Psikoterapi ve Kişisel Gelişim Merkezi olarak MOXO Dikkat Performans testinin uygulayıcısı olduk.

Dünyada da çok yaygın olarak kullanılan bu test hem çocuk (6 yaş üstü)  ve gençler, hem de yetişkinlerde  ‘DEHB – dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu’ nu ölçmek için  uygulanmaktadır. 

Moxo Dikkat Performans Testi Nedir?

– Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen, uzmanlar tarafından uygulanan, görüş ve duygu içermeyen, online bir testtir.

– Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nörolojik bir hastalıktır.

– DEHB’nin semptomları üç genel kategoriye ayrılmaktadır:

Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik.

– Moxo Dikkat Testi dünyada 30’dan fazla ülkede, ülkemizde de 700’den fazla klinik ve merkezde uzmanlar tarafından güvenle kullanılan, duyarlılığı yüksek, bilgisayar tabanlı yeni kuşak Nörokognitif Test’tir.

– Moxo Testi’nde sayı, kelime bulunmaz. Görsel ve işitsel çeldiriciler ile dikkat, zamanlama, dürtüsellik, hiperaktivite bileşenlerini objektif olarak ölçmektedir.

– Moxo Test sonucunda tanı ve takip desteğiniz için 3 farklı sonuç raporu otomatik olarak alınır ; Kişi Profili, Performans Raporu ve Yazılı Sonuç Raporu.

Çocuklar ve  gençler – yetişkinler için 2 formu vardır, sadece 15- 18 dakika sürer.

-Buna ek olarak, ’Gözleme Dayalı Değerlendirme Ölçütü’ terapist tarafından eş zamanlı olarak yapılmaktadır. 

Neden Moxo Dikkat Testi?

1.Moxo Testi Dünyada 40’dan fazla ülkede 450.000’nin üzerinde uygulanmıştır.

2. Dünyada çeldiricili ve objektif tek dikkat testidir.

3. Moxo Testte 420 tepki ve 420 tepkisizlik Eylemi ölçülmektedir.

4. Moxo Testi Türkiye’de son 6 Yılda 75.000’in üzerinde uygulanmıştır.

Hayatınızı kolaylaştırmak üzere buradayız.