Empatia Psikoterapi Merkezi, İngiltere’ den, Play Therapy U.K sertifikalıdır.

Kum Terapisi Nedir?

Kum terapisi, özellikle çocuklarla çalışılırken kullanılan bir oyun terapisi tekniğidir. 2 yaşından büyük tüm bireylerle (ergenler, yetişkinler, çiftler ve aileler) çalışırken kullanılabilir. Kum terapisi, bireye kendi sosyal gerçekliğini ve iç dünyasını yansıtabileceği ve onarabileceği bir “kumdan dünya” yaratma fırsatı verir. Araştırmalar, kum oyunu terapisinin çocuklardaki duygusal ve ilişkisel zorlukların çözümü ile travmaların tedavisinde olumlu sonuçlar yarattığını göstermektedir.

Kliniğimizde, kum terapisi, çocuklarla oyun terapisinin bir parçası olarak uygulanmaktadır. Özellikle ailede kayıp, takıntıları olan veya çok çekingen ve konuşmayı sevmeyen çocuklarda uygulanan etkili bir terapi yöntemidir.

Neden Kum Terapisi?

  • Kum  terapisi söze dökülmeyen duygusal sorunların ifade edilmesine yardımcı Kum havuzu / tepsisi, danışanın duygusal ifadesi için bir platform sunar.

  • Kendi kendine bir yönlendirme sağlayan kum oyunu süreci, danışanların tam anlamıyla kendileri gibi olabilmelerine olanak verir. Duyarlı ve kabullenici bir ilişki içeren kum terapisi aracılığıyla çocuklar ve aileler tüm kişiliklerini ifade edebilme yeteneğine sahip olurlar. Bu sayede danışanlar, sözel anlatımla ifade edilemeyecek yeni olanakları göz önüne alabilirler. Böylece kendi ifade güçlüklerini büyük ölçüde geliştirmiş Bütün bu özellikleri sebebiyle kum oyunu terapisi bilinçdışının sembolleştirilmesinin daha ötesinde bir süreçtir. Bu tür bir terapi tam anlamıyla danışanın kendisini ifade ve keşfetme sürecini içerir.

  • Kum terapisinin kendine has kinestetik bir özelliği bulunur. Kum terapisi, danışanlara söz konusu  şu iki unsuru da sunar; kuma dokunma ve kumla oynama. Dokunsal deneyimin kendisi terapötik bir yaşantıdır.

  • Kum terapisi, danışanlar için gerekli terapötik mesafenin yaratılmasını sağ Duygusal kriz yaşayan danışanlar ya da aileler, acılarını genellikle kelimelerle ifade edemezler; ancak kum oyunu gibi projektif bir araçla ifade yolu bulabilirler.

  • Kum terapisi, doğal olarak danışana güvenli alanı yaratmayı teşvik eden, sınır ve kısıtları sağlar.