Çalışanların sağlık ve refahı kurumların performans ve iş sonuçları ile doğrudan ilişkilidir.

Pandemi süreci ile birlikte tüm çalışanlar değişen çalışma koşulları ve stres faktörleri ile karşı karşıya kaldılar. Geleceğe yönelik belirsizlik ve iş kaybı ihtimali çalışanlarda stres, depresyon, anksiyete ve tükenmişliğe sebep olabilmekte. Çalışanların yüksek düzeyde kaygı ve güvensizlik deneyimlemeleri düşük iş motivasyonuna ve iş kazalarının artmasına sebep olabilmekte.

Çalışanların sağlık ve refahı kurumların performans ve iş sonuçları ile doğrudan ilişkilidir.

Yeterli psikolojik desteğin sağlandığı, çalışanların psikolojik destek hizmetlerinden aktif bir şekilde yararlandığı durumlar, herkes için daha hızlı bir iyileşme ve daha sürdürülebilir bir iş getirisi elde edilmesine yardımcı olmaktadır.

Sizlere bu alanda yardımcı olabileceğimiz başlıklar;

  • Yöneticiler, takım liderleri ve çalışanlar için depresyon ve stres bozukluğu semptomlarını tanıma ve izlemelerini kolaylaştırıcı eğitimler.
  • Çalışanların deneyimledikleri duyguları tanıma ve normalleştirme sürecine destekleyici grup çalışmaları.
  • Stres azaltma, gevşeme ve kendine yardım teknikleri konusunda eğitimler.
  • Belirsizlikte yol bulabilmek ve süreci yönetebilme becerileri  üzere çalışmalar.
  • Hem yöneticilere hem de çalışanlara gerekli olduğu yerlerde ruh sağlığı ve psikososyal destek vermek.
*Bireysel çalışanlara verilen psikososyal hizmetler kapsamında gizlilik ilkesi önceliğimizdir.

Siz de iş yerinizde performans ve iş sonuçları artırmak isterseniz