Gerek ergenlik, gerekse gençlik dönemleri insan yaşamının en güzel, en mutlu ve en güçlü dönemleri olurken, aynı zamanda birer kriz ya da bunalım dönemleridir. Ergenlik dönemi duygusal oluşumların, zihinsel değişimlerin, fiziksel olgunluğun yer aldığı bir süreçtir. Ergenler bu dönemde “ben kimim?“, “neye inanıp, değer veriyorum?” gibi soruların cevabını arama gereksinimini duyarlar.

Ergenlik döneminde gözlenen farklı duygusal tepkiler birçok faktörden de etkilenebilmektedir. Aile içi ilişkiler ve aile tutumları, okul başarısı, meslek seçimi, kariyer planlama, arkadaş ilişkileri, cinsiyet, zihinsel performans ve bedensel gelişim bu faktörler arasında sayılabilmektedir. Bu yüzden ergenlik döneminde psikolojik destek almak, hem ergen hem de anne-baba açısından önem taşımaktadır. Merkezimizde psikolojik danışmanlık bireysel ve grup terapileri ve koçluk (meslek ve kariyer koçluğu) olarak ergen ve ergen anne-babaların ihtiyaçları doğrultusunda uygulanmaktadır.