Empatia Psikoterapi Merkezi, İngiltere’ den, Play Therapy U.K sertifikalıdır.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyunun senaryosunu ve gidişatını çocuğun tespit ettiği, yani kontrolü tamamen elinde tuttuğu bir oyun terapisi yaklaşımıdır. Terapist çocuğun tüm oyunlarına katılır, sınırlamadan eşlik eder ve çocuğun sürecinin bir parçası olur. Bu yaklaşımın sağladığı güven ilişkisi, çocuğun açığa çıkarmadığı duygularını terapistinin yanında ifade etmesini destekler. Travma nedeniyle bedeninde yaşadığı blokajlar ortadan kalkar.. Çözemediğini düşündüğü sorunlar oyun sayesinde çözülebilir hale gelir. Çocuk böylece oyunda güçlendikçe iyileşme kendiliğinden gerçekleşir.

Oyun terapisi odasındaki malzemeler özenle problem ya da sorun çeşitlerine göre seçilmiş terapist tarafından her seansta tekrar düzenli olarak yerleştirilir. Oyun terapisindeki odada farklı problem çeşitlerine hizmet eden oyuncaklar bulunmaktadır ve çocuk ilerleyen seanslarda kendini açtıkça ve güven kazandıkça problemli alanlarındaki oyuncakları seçmeye başlayarak terapatik oyun sürecine girer.

Oyun Terapisi Nasıl Uygulanır?

Seanslar yaklaşık 45 dakika ve minimum 12 hafta sürmektedir. Oyun terapisine başlamadan önce, anne-baba görüşmesi yapılır. Bu noktada çocuk ve aile ile ilgili detaylar konuşulur ve genel bilgiler alınır. Ayrıca, Anne-baba ya ‘çocuk değerlendirme anketi’ uygulanır. Daha sonraki süreç çocuk-terapist ile başbaşa devam eder. Buna ek olarak, 10 haftada bir anne-baba ile birlikte değerlendirme seansları yapılmaktadır.

Neden oyun terapisi?

Oyun terapisinin amacı, çocuğun kendini duygusal olarak iyi hissetmesini sağlamaktır. Aynı zamanda, çocuğun normal gelişimini etkileyen duygusal, sosyal, davranışsal ve psikolojik problemleri ortadan kaldırmak ve problemin büyümesini önlemektir.

Oyun Terapisinde Çocuklar:

 • Davranışlarına dair farkındalık kazanır ve yaptıklarından sorumlu olur. Daha başarılı stratejiler geliştirir.

 • Problemlere daha yeni ve gelişmiş çözümler bulur.

 • Kendilerine ve diğer insanlara karşı sevgi ve kabullenme duygularını geliştirir.

 • Duygularını tecrübe edinmeyi ve onları ifade etmeyi öğrenir.

 • Empati duygusunu ve diğerlerinin düşünce ve duygularına saygılı olma becerilerini geliştirir.

 • Yeni sosyal yetenekler ve aile ile olan ilişkilerini geliştirmeyi öğrenirler.

 • Kendilerine olan saygılarını ve güvenlerini geliştirirken, sahip oldukları yeteneklerini de anlarlar.

Oyun Terapisinde Kullanılan Metodlar Nelerdir?

 • Yaratıcı Canlandırma: Anlama ve düşünme becerileri

 • Hikaye ve Hikaye Anlatımı: Ahlaki ve Ruhsal gelişim

 • Psikodrama: Sosyal Beceriler

 • Kuklalar: Duyguların ifade edilmesi-özellikle öfke

 • Sanat ve sanatsal malzemeler-Oyun Hamuru: Yaratıcılık

 • Clay- Çamur-Kil: Duygu aktarımı ve yaratıcılık

 • Müzik: İletişim

 • Dans ve Hareket: Fiziksel Gelişim

 • Kum Terapisi: Duygusal Gelişim

 • Oyuncaklar: Duygu ve düşüncelerin aktarımı